Informatyzacja Służby Zdrowia

Informatyzacja Służby Zdrowia

Klub Akademicki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
  ul. H. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów
  23 maj 2019 r.

KONFERENCJA SKIEROWANA JEST DO

kadry zarządzającej

Kadry Medycznej

Informatyków

specjalisty ds. pozyskiwania funduszy unijnych

specjalisty ds.
innowacyjności

O Konferencji

Jednym z wyzwań, z którym będą musiały się wkrótce zmierzyć placówki służby zdrowia jest wprowadzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM). Podmioty, które przystąpią do realizacji tego zadania będą musiały znaleźć odpowiedź na pytania: w jaki sposób sfinansować wdrożenie EDM, jak sprawnie i skutecznie doprowadzić do jego uruchomienia oraz jak zorganizować środowisko techniczne by dostęp do EDM był bezproblemowy i bezpieczny.

Wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu, eksperci Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, w czasie konferencji przybliżą zagadnienia związane z problematyką informatyzacji jednostek medycznych. Bardzo ważną częścią konferencji będzie również omówienie możliwości pozyskiwania środków unijnych na ten cel m.in. przez jednostki Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS) oraz Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ).

W trakcie konferencji zaprezentowane zostaną zasady aplikowania o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 obowiązujące w ogłoszonym w dniu 30 kwietnia br. naborze wniosków w ramach II osi priorytetowej - Cyfrowe Podkarpackie. W tym miejscu należy nadmienić, iż warunki konkursu pozwalają sfinansować ze środków unijnych nie tylko zakup i wdrożenia systemów elektronicznej dokumentacji medycznej, ale również zakup wybranej aparatury medycznej.

W programie konferencji przewidziane zostały również wystąpienia specjalistów, zajmujących się na co dzień problematyką informatyzacji jednostek służby zdrowia, którzy przybliżą tematykę dotyczącą dostępności danych, zdalnego dostępu do EDM zapewniającego odpowiedni poziom bezpieczeństwa, czy też wykorzystanie wirtualizacji komputerów w obszarze danych medycznych.

Zarys tematyczny konferencji

Ochrona informacji i danych osobowych w obszarach medycznych

Finansowanie zakupów aparatury medycznej w ramach konkursów unijnych

Dokumentacja medyczna i jej rola w funkcjonowaniu podmiotów leczniczych

Wdrażanie systemów elektronicznej dokumentacji medycznej

Bezpieczny dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej

e- usługi medyczne (e-informacja, e-rejestracja, telekonsultacje medyczne)

Bezpieczeństwo danych medycznych

Każdy uczestnik konferencji otrzyma wydrukowane materiały merytoryczne oraz zestaw konferencyjny. Dla osób zainteresowanych przygotowane zostaną certyfikaty potwierdzające udział w konferencji.

Agenda konferencji

9.30 - 10.00

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

10.00 - 10.20

ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI

10.00 - 10.10

Otwarcie konferencji

dr Wergiliusz Gołąbek - Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

10.10 - 10.20

Wystąpienie wprowadzające

Stanisław Kruczek - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego

10.20 - 11.40

SESJA I
„Informatyzacja podmiotów leczniczych z wykorzystaniem środków unijnych”

10.20 - 10.40

„Podkarpacki System Informacji Medycznej”

Sławomir Cynkar - Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego

10.40 - 11.00

„Konkurs w zakresie e-zdrowia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020”

Jacek Nowocień - Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego

11.00 - 11.20

„Jak skutecznie pozyskać środki unijne na informatyzację podmiotów leczniczych”

Grzegorz Karpiuk - Kierownik Biura Projektowego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

11.20 - 11.40

„Praktyczne aspekty informatyzacji małych i średnich placówek służby zdrowia”

Lucjan HajderDyrektor ds. Informatyzacji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

11.40 - 12.15

PRZERWA KAWOWA & NETWORKING

12.15 - 14.00

SESJA II
Techniczne metody zapewniania bezpieczeństwa elektronicznych danych medycznych

12.15 - 12.30

Dostępność danych - jak być mądrym przed szkodą

Tomasz Oriol - Veeam Software

12.30 - 12.45

Bezpieczny zdalny dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej

Daniel Ratajczyk - Fortinet

Artur Madejski -Veracomp S.A.

12.45 - 13.00

VDI (Virtual Desktop Infrastructure) – wykorzystanie wirtualizacji komputerów w obszarze danych medycznych

Andrzej Szymczak - VMWare

13.00 - 14.00

PANEL DYSKUSYJNY

 

Panel dyskusyjny z udziałem prelegentów (w czasie panelu uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań prelegentom)

Moderator: Lucjan Hajder

14.00

PODSUMOWANIE I ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI

Na prośbę uczestników, poniżej udostępniamy prezentacje z wystąpień Prelegentów w trakcie konferencji „Informatyzacja służby zdrowia”
Sławomir Cynkar
Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego
Tomasz Miśko
Koordynator Biura Informacji o Funduszach Europejskich Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego
Grzegorz Karpiuk
Kierownik Biura Projektowego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Lucjan Hajder
Dyrektor ds. Informatyzacji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Prelegenci

Grzegorz Karpiuk
Daniel Ratajczyk
Tomasz Oriol
Artur Madejski
Andrzej Szymczak

POBIERZ BEZPŁATNY BILET NA KONFERENCJĘ

Szanowni Państwo,

z przykrością informujemy, że wszystkie miejsca na konferencję zostały wyczerpane.

Partnerzy merytoryczni

Image
Image
Image
Image

Kontakt

Biuro Organizacji i Współpracy
Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządznia w Rzeszowie

tel. 17 866 12 54
e-mail. bow@wsiz.rzeszow.pl